Kalkulator korzyści caolin

UWAGA!
Należy wypełnić tylko pola zaznaczone na żółto.

Wsparcie sprzedaży

1. Podaj ilośc zatrudnionych osób w CS

2. FTE CS (jednej osoby) [PLN]

Korzyści

Obecny koszt CS [miesięcznie]

Koszt CS przy skorzystaniu z usługi CAOLIN [miesięcznie]


Oszczędność w skali miesiąca

Oszczędność w skali roku

Wylicz korzyści

Usługi logistyczne

Podaj wartość parametru w polu poniżej

ParametrOpisPodaj wartość kosztu
[rocznie w PLN]

KZPkoszty zarządzania przepływami

KSPkoszty planowania i sterowania programem i strukturą produkcji

KMkoszty magazynowania

KTkoszty transportu

KKZkoszty kształtowania zapasów

KPPkoszty przygotowania wyrobów do wysyłki i sprzedaży

KPIkoszty kształtowania przepływów informacji i opracowania zleceń

KOkoszty serwisu i obsługi logistycznej

KNSkoszty niesprawności

Korzyści

Obecne koszty logistyczno-magazynowe [rocznie]

Koszty logistyczno-magazynowe przy współpracy z Caolin


Oszczędność w skali roku

Twoje koszty spadną o [%]

Wylicz korzyści

Kalkulator korzyści nie stanowi oferty handlowej wg art. 543 KC, ma charakter jedynie informacyjny