Kariera w Caolin


Działając jako centrum technologii chcemy przyciągać do współpracy najlepsze zasoby osobowe. Jesteśmy firmą, która wspiera rozwój intelektualny i powoduje, że pracownik podchodzi do pracy z energią i entuzjazmem.
W Caolin Sp. z o.o. naprawdę możesz wnosić swój wkład i rozwijać swoje umiejętności. Jesteśmy zespołem, który z pasją i zaangażowaniem dąży do sukcesu.

  Naszym pracownikom oferujemy:
 • Wynagrodzenie wzrastające wraz ze zdobywanym doświadczeniem, umiejętnościami i zaangażowaniem.
 • Bonusy do wynagrodzenia – premia wydajnościowa.
 • Długotrwałą współpracę oraz rozwój w strukturach grupy Cersanit.
 • Opiekuna w okresie wdrożenia zawodowego.
 • Pakiet szkoleń „nie musisz posiadać doświadczenia”.
 • Bogaty pakiet socjalny obejmujący:
  • Coroczne dofinansowanie do wczasów pod gruszą
  • Świadczenia socjalne
  • Program „poleć znajomemu prace”
  • Konkurs „mój pomysł”

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA WYBRANE STANOWISKA


Pracownik Obsługi Magazynu

Miejsce pracy: Opoczno

  Obowiązki:

 • Kompletowanie zamówień zgodnie z podaną specyfikacją.
 • Konfekcjonowanie oraz pakowanie wyrobów gotowych.
 • Obsługa wózka paletowego elektrycznego.
 • Obsługa terminala.
 • Wymagania:

 • Gotowości do pracy w systemie trzyzmianowym.
 • Sumienności, uczciwości oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Dobrej organizacji pracy własnej i chęć brania udziału w doskonaleniu obecnych procesów.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi terminala.

Pracownik Produkcji

Miejsce pracy: Opoczno

  Obowiązki:

 • Kompletowanie zestawów SET oraz stelaży (zestawów podtynkowych) zgodnie z podaną specyfiką.
 • Konfekcjonowanie oraz pakowanie wyrobów gotowych.
 • Praca przy linii produkcyjnej.
 • Wymagania:

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 • Sumienności, uczciwości oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Dobrej organizacji pracy własnej i chęć brania udziału w doskonaleniu obecnych procesów.

Operator Wózka Widłowego

Miejsce pracy: Opoczno

  Obowiązki:

 • Wykonywanie prac załadunkowych, rozładunkowych wyrobów gotowych przy użyciu wózka widłowego spalinowego i wózka widłowego czołowego elektrycznego.
 • Kompletowanie zamówień zgodnie z podaną specyfikacją.
 • Obsługa terminala.
 • Wymagania:

 • Uprawnienia w zakresie obsługi wózka widłowego min. kat II WJO.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 • Sumienności, uczciwości oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Dobrej organizacji pracy własnej i chęć brania udziału w doskonaleniu obecnych procesów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojej aplikacji na adres:
Caolin Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7, 26-300 Opoczno
lub e-mail: praca@caolin.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 44 754 84 45

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Caolin Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 7, 26-300 Opoczno." Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Caolin Sp. z o.o. informuje, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych CAOLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie (26-300), przy ul. Przemysłowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000460696, posiadającą NIP: 7010379944, REGON: 146671669 o kapitale zakładowym w wysokości 1 600 000,00 PLN, zwaną dalej Pracodawcą/Spółką. 2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne. "